6010277c9d8e1

Emise z brzd a pneumatik jsou tisíckrát horší než z výfuku: EU se zaměří na elektromobily

7. 7. 2024 • Novinky, Zajímavosti

V souvislosti s emisemi se obvykle zaměřujeme na to, co vylétá z výfuků automobilů. Nedávná nezávislá studie však odhalila, že existuje mnohem vážnější zdroj znečištění, který zatím zůstal bez regulace: emise vznikající opotřebováváním pneumatik. Výzkum provedený britskou společností Emission Analytics přinesl šokující závěry.

Tyto škodlivé částice, vznikající díky opotřebení pneumatik a brzd, představují závažný ekologický problém a tento problém je ještě zhoršován rostoucím trendem těžkých vozidel typu SUV a rostoucí poptávkou po elektrických vozidlech. Elektromobily jsou obzvláště postiženy, protože jsou těžší než tradiční automobily, což vede k rychlejšímu opotřebení pneumatik.

Co je znepokojující, je, že emise z opotřebení pneumatik zatím nepodléhají regulaci. Veřejnost a regulační orgány se soustředí na snižování emisí CO2 z výfuků, ale škála škodlivin, které unikají z vozidel, je mnohem širší. Kromě emisí oxidů dusíku (NOX) z výfuků jsou tu i pevné částice, které nevznikají jen během spalování paliva.

Takové nevýfukové emise (označované jako NEE, non-exhaust emissions, v angličtině) zahrnují částice, které se uvolňují při opotřebení brzd, pneumatik, ale také povrchu silnic a při způsobení prachu při jízdě vozidel.

Tyto emise nejsou spojeny se skleníkovými plyny, ale s pevnými částicemi, které vážně ohrožují kvalitu vzduchu. Studie Emission Analytics ukázala, že tyto částice mohou být až tisíckrát horší než emise z výfuků. Přesněji jsou označovány jako PM10 a PM2,5, přičemž číslo označuje maximální velikost částic v mikrometrech. Pro srovnání, lidský vlas má průměrně 50-70 mikrometrů. Problém spočívá v tom, že čím menší jsou částice, tím hlouběji pronikají do lidského těla a mohou způsobovat zdravotní problémy.

Kvůli těmto emisím nyní všechny naftové motory povinně používají filtry pevných částic a automobilky je začínají instalovat i do benzinových motorů s přímým vstřikováním paliva.

Částice větší než 10 mikrometrů může tělo zachytit, například v nosní sliznici, a lze je vykašlat. Menší částice se však mohou hromadit v plicích a dokonce proniknout do krevního oběhu. Podle studie “může” automobilová doprava přispívat až 60 % všech emisí PM2,5 a 73 % PM10.

Podle studie, kterou provedla Evropská komise, by v roce 2030 mohlo pocházet až 90 % nebezpečných pevných částic z brzd a pneumatik.

Společnost Emission Analytics provedla reálný test na silnici s rodinným hatchbackem nezmiňované značky. Na zcela nových a správně nahuštěných pneumatikách vozidlo emitovalo 5 800 mikrogramů těchto částic na jeden kilometr. To je daleko nad limitem stanoveným pro pevné částice z výfukových emisí, který činí pouhých 4,5 mikrogramu. To znamená, že pneumatiky vypouštějí 1289krát více pevných částic. Pokud by se testovaly na opotřebených pneumatikách, výsledky by byly ještě horší.

Richard Lofthouse, analytik společnosti Emission Analytics, upozornil na alarmující skutečnost, že zatímco emise z výfuků byly regulovány po mnoho let, emise z opotřebení pneumatik zůstávají neregulované. S rostoucím prodejem těžkých SUV a elektrických vozidel s bateriemi se stávají emise NEE stále závažnějším problémem.

Jedním z přístupů k řešení tohoto problému je snižování hmotnosti vozidel a vývoj pneumatik, které se opotřebovávají méně. Stejným směrem by měl směřovat vývoj brzd.

Výrobci již několik let pracují na speciálních zařízeních, která zachytávají prachové částice z opotřebení brzd. Prototypy těchto zařízení byly zachyceny na vozidlech jako Volkswagen Golf. Někteří výrobci testují filtrační systémy vyvinuté dodavatelem pro automobilový průmysl Mann+Hummel, který uvádí, že pouze v Německu je každoročně vypuštěno do ovzduší deset tisíc tun prachu z brzd.

Firma Tallano z Francie má patentovaný systém, který odsává prach z každého kola při brzdění.

Bubnové brzdy mohou zažít renesanci kvůli svému uzavřenému designu, který lépe zabraňuje úniku prachu, na rozdíl od otevřených kotoučových brzd.

Škoda Auto, konkrétně vývojové centrum Česana v Mladé Boleslavi, pracuje na vývoji bubnových brzd pro celý koncern Volkswagen. Když Volkswagen rozhodne o vývoji nového modelu s bubnovými brzdami, Škoda je pověřena tímto vývojem.

Odkaz na studii 

.

« »

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

autojournal.cz